FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTRATÈGIES PERSONALS PER AL CONTROL DE L’ESTRÉS, BURNOUT I ALTRES CINGLES PSICOSOCIALS