AVÍS LEGAL

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.ceop.es (d’ara endavant, LA Web), del qual és titular CENTRI D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L. (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA Web).
La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA Web atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions.
L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront del PROPIETARI DE LA Web o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA Web, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:
La seva denominació social és: CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L
El seu CIF és: B-43401330
El seu domicili social està en: AVD. ROMA Núm. 5 C 1r 2a 43005 TARRAGONA
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona TOM: 1022, LLIBRE 0, FOLI 045, FULLA T-8915;
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Email: info@ceops.es
Telèfon de contacte: 977243433
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA Web es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA Web condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu Web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA Web i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA Web i a no emprar-los per a, entre altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA Web o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA Web presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA Web o de tercers i, si escau, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel•lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA Web o de tercers.
e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que medi la seva prèvia sol•licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA Web, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal•lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA Web, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre aquests.

En compliment de la Llei de Propietat Intel•lectual, la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides.

Les imatges, logotips i marques continguts en aquest lloc web són propietat dels seus respectius amos i estan, o poden estar, subjectes a drets i/o llicència d’ús. La resta de publicacions, elements gràfics i continguts són propietat de CENTRI D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA Web i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA Web dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol•licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA Web. En tot cas, el hiperenllaç, únicament permetrà l’accés a la home-*page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA Web, o incloure continguts il•lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.
EL PROPIETARI DE LA Web no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o EL PROPIETARI DE LA Web exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, EL PROPIETARI DE LA Web no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel•lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il•lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta Web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA Web no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA Web no es responsabilitza de l’establiment d’ hipervincles per part de tercers.

4. SERVEIS DE CONTRATACION PER INTERNET

Certs continguts de la website de www.ceop.es contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACION establertes a aquest efecte pel propietari.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan requerim obtenir informació per part seva, sempre li sol•licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a un Registre d’activitats de tractament, del qual és responsable EL PROPIETARI DE LA Web. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol•licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa El Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de la Unió Europea, Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA Web es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.
Així mateix, el propietari de la Web, cancel•larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb la normativa vigent.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició i altres drets que poguessin correspondre-li dirigint-se a aquest efecte al responsable de la web a través del següent e-mail: ceop@ceop.es identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

EL PROPIETARI DE LA Web adopta els nivells de seguretat corresponents, segons els requeriments de la normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DE LA Web podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi d’aquesta.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA Web no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.
La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol•licitat rebre i/o que puguin resultar del seu interès.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel•lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Al CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L. li hem sol•licitat que ens comuniqui alguns de les seves dades personals per a poder donar curs a la relació que mantenim totes dues parts, i per a poder fer altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L.
CIF: B43401330
Adreça: Av. ROMA, 5C 1r 2a
43001 TARRAGONA – TARRAGONA
Persona de contacte: ANGELS BRULL LLEIXÀ
Telèfon: 977243433
E-mail: info@ceop.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L. tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre Vostè i la nostra entitat. Amb la finalitat de millorar i facilitar aquesta relació i la seva pròpia gestió, hi ha la possibilitat que generem amb les seves dades algun tipus de perfil que s’estimi convenient per a la citada finalitat. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Per quant temps conservarem les seves dades?

CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L. conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre totes dues parts. Una vegada aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals que ens obliguin a això. Una vegada prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel•larà.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:
– El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures pre contractuals.
– El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col•laboren amb nosaltres d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l’anterior apartat. No existeix un altre tipus de cessió de dades ni tan sols a l’efecte de conservació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol•licitud d’exercici de drets ha d’acompanyar-se d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L. ens les ha proporcionat Vostè lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol•licitat que li prestem i per al normal manteniment d’una comunicació fluida entre totes dues parts.

Les categories de dades que es tracten són:

Identificatives:
– Nom i Cognoms.
– Adreça postal.
– DNI/NIF/CIF.
– Telèfons.
– Adreça de correu electrònic.
– Signatura.
– Imatge i/o veu.
– Targeta Sanitària.

Dades bancàries:

Tots els necessaris per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com a número de compte bancària, targetes de crèdit/ dèbit, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres mitjans de pagament.

Categories de dades especials:

– No es tracten categories especials.

Altres tipus de dades:

– Característiques personals: Dades sobre estat civil, sobre la família, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua materna i característiques físiques i/o antropomètriques.

– Acadèmics i professionals: Formació i titulacions, Historial de l’estudiant, experiència professional, pertinença a col•legis o associacions professionals.
No es tracten dades especialment protegides.

6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL•LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il•lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines Web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA Web identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

EL PROPIETARI DE LA Web es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o incompliment de les seves condicions.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA Web, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Tarragona (Espanya).

7. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.