POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció, conscient que la qualitat en les activitats desenvolupades a CEOP és un factor primordial per al seu bon desenvolupament i continuïtat, assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat adequada a les necessitats i expectatives del client. Aquesta política és divulgada a tots els nivells de l’organització, establint mètodes per tal que sigui entesa, implantada i mantinguda per tots els seus representants.

Direcció adquireix el compromís de complir amb els requisits legals i el de la millora contínua de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.

AQUESTA POLÍTICA DE QUALITAT ES BASA EN ELS SEGÜENTS PUNTS:

L’entorn actual demanda centres de formació competents i compromesos amb la millora contínua de la seva activitat. CEOP es defineix com un centre de formació que vol ser model i líder, i que integra en la seva gestió un Sistema de Qualitat propi. Aquest Sistema de gestió de la qualitat forma part de la pròpia missió del centre: oferir un servei integral de formació de qualitat, tenint en compte una correcta gestió dels recursos disponibles.

L’activitat de CEOP es recolza en un sòlid equip humà. És el capital més valuós que té CEOP, ja que són el motor que permet assumir nous reptes i mantenir una activitat de qualitat.

Aquest servei de qualitat de “Disseny i impartició de cursos de formació ocupacional, formació contínua i de reforç” es basa en el compromís de satisfer les necessitats i expectatives reals i potencials de tots els seus clients.

CEOP pretén mantenir i augmentar el seu reconeixement social, basat en el rigor de la feina ben feta, en la disponibilitat i flexibilitat per endegar projectes adaptats a les necessitats que els clients demanden, i en la motivació i professionalitat del seu equip humà.

Bureau Veritas Logo Qualitat CEOP